MIM Hundburar krocktestas i riktig bilkaross
SPCT

Safe Pet Crate Test

För oss går säkerhet alltid först, därför har vi valt att vända oss till RISE Research Institutes Of Sweden för att krocktesta våra burar. RISE är de enda i världen som använder sig av en riktig bilkaross med inredning från en vanlig bil när man genomför krocktestet. Vanliga krocktester på hundburar baseras oftast på en platt släde där man ser om buren håller vid krock när man spänt fast den med band utan ett riktigt baksäte att stå emot. De banden fästs in i släden med maskinöglor som är till för att lyfta flera ton. Vi vet att majoriteten av alla lastöglor som finns i vanliga personbilar brister redan vid så låga vikter som 5-6kg vid en frontalkollision i 50km/h, det är alltså baksätets ryggstöd som tar största lasten och inte lastöglorna. Man kan alltså inte förlita sig på att bilens lastöglor håller om olyckan är framme. De flesta krocktester efterliknar med andra ord inte ett verkligt krockscenario. RISEs SPCT (Safe Pet Crate Test) eliminerar risken för felaktig provning. (SPCT Method)

Krocktester

Beskrivning av olika krockscenarion

Frontalkollision

Play Video

Vanligast, för nästan alla olyckor så är det för åtminstone ett av fordonen en frontalkollision.

Frontalkollisionen kan innebära mycket snabba stopp. En lös hund åker då vidare framåt våldsamt och stoppar mot det som finns framför. Om den är placerad i lastutrymmet kan den färdas över sätesryggen och vidare in i bilen. Sitter den i baksätet kan den mycket väl åka igenom framrutan och vidare in i föremålet man krockar med. Viktigt är att se till att hunden inte fritt kan fortsätta vidare framåt.

Bakifrånkollision

Play Video

En typisk kollision i kösituationer. Kan bli omfattande på vägar med hög fart och tät trafik.

Bakifrånkollisionen. Hunden sitter rätt nära den inträngande bagageluckan om den är placerad i lastutrymmet. Det är bra att ha ytterligare en deformationszon emellan hunden och bakluckan (bakänden på vår bur t ex). Oftast är hastighetsförändringen inte så extremt hög vid bakifrånkollision så risken för hunden att skadas fysiskt är mindre än för frontalkollisionsfallet. Hunden kan ta sig ut ur bilen efteråt om den inte har bakrutan kvar eller annan anordning för att hållas fast. Risken är då mycket stor att den springer iväg i tumultet och försvinner (Stor risk att bli överkörd vid ett senare tillfälle om den inte kommer till rätta).

Sidokollision

Play Video

Leder ibland till en rollover.

Sidokollissonen blir farligast om den sliter upp bilen på något vis. På en kombi öppnar sig bakluckan lätt om den träffas riktigt långt bak. Hunden kastas ut direkt om den sitter löst i lastutrymmet. För att skyddas mot att kastas ut genom öppna rutor eller luckor bör den ha ytterligare ett skydd runt sig (Bur, sele).

Rollover

Play Video

Bilen rullar runt på taket. Oftast inga våldsamma krafter men stötar i alla riktningar.

Roll Over. Bilen rullar runt på taket. Leder ofta till att rutorna går sönder. Egentligen så är fallhöjden oftast relativt låg och därmed våldsnivån låg så länge man inte träffar något annat som stoppar bilen. Risken här är definitivt att hunden helt eller delvis kastas ur och kommer i kläm under bilen under rollandet. Viktigt är att hundens skydd tål alla de olika kraftriktningar skyddet utsätts för under en roll over. VarioCage ger skydd i 360 grader mot faror från alla riktningar.

VarioCage är krocktestad 360°

Krockscenario VarioCage vs generisk bur