Övervaka

MIM Construction AB är ett ISO:9001:2015 certifierat företag som även jobbar efter strikta standarder som används inom fordonsindustrin så som VDA 6.3.
Med kontinuerliga kvalitetsrevisioner både internt och externt skapar vi ett dynamiskt företag som ständigt förbättras.

Mäta

Ett viktigt steg i vårt förbättringsarbete är MIM-TEAM –lappen, där alla fel eller brister som upptäcks inom företaget antecknas och behandlas så att felen korrigeras och förebyggs så att det inte upprepas. Det är alltså varje anställds ansvar att hjälpa till med förbättringsarbetet och på så sätt höja kvaliteten på våra produkter, tjänster och leveranser.

Analysera

Ledningen utvärderar kontinuerligt kvalitetssystemet, dess effektivitet och efterlevnad och om det har lämplig omfattning. Det är ledningen som fattar beslut om förebyggande tilltag, behov av extra resurser i produkt-framtagningen och hur åtgärder skall genomföras på bästa möjliga sätt.

Kontrollera

Alla kundreklamationer dokumenteras, och utgör grund för förbättringsarbete.
Med kontinuerliga kundundersökningar får vi svar på hur väl företaget uppfyller kundernas förväntningar och upplevelser.