MIM Construction AB’s dataskyddsservice!

Här kan du skicka in begäran som rör dina personuppgifter.

Vi kommer att besvara din begäran inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. Så gör vi för att skydda dig om någon skulle begära ut uppgifter i ditt namn. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att ge dig en motivering och förklara varför det inte gick.

För att underlätta hanteringen av din begäran behöver vi veta i vilken eller vilka egenskaper som du har varit i kontakt med oss. Om du inte vet eller är osäker så kryssa i det du tror stämmer bäst. Flera svar är möjliga.

Skicka din fråga till oss

    Jag har varit i kontakt med MIM Construction AB eftersom jag...